Regelverk

Våre regler:

1. Konkurransen deles inn i Brass og Janitsjar hvis det er påmeldt minimum 4 korps i hver klasse.

2. Konkurransen er primært åpen for brass- og janitsjarkorps fra Innlandet. Korps fra andre deler av landet kan også melde seg på, men ved eventuelle kapasitetsproblemer har korps fra Innlandet fortrinnsrett til deltagelse.

3. Hvert korps får minimum 30 minutters oppvarming I tildelt oppvarmingsrom i forkant av konkurransespillingen. På scenen spilles kun valgt program.

4. Spilletid for hvert korps er inntil 20 minutter. Skulle det gå over tiden vil det gå ut over poengtildelingen i programvalget, 1 poeng trekkes for hvert påbegynte spilleminutt over tiden.

5. Det er krav om minst ett arrangement av norsk komponist. Skulle man overse dette vil det kunne følge til at korpset får 0 poeng for programvalg.
Programvalget vurderes av dommerne med maks 10 poeng. Poengene legges til poengene for utførelse og det er totalsummen som bestemmer rangeringen av korpsene.

6. Korpsene bedømmes av to dommere. De har 100 poeng hver til disposisjon. I tillegg har hver dommer 10 poeng for honorering av programvalg - programmets musikalske og underholdningsmessige sammensetning. Det er samlet poengsum som avgjør rekkefølgen. Ved lik poengsum er det poengsum for musikalsk utførelse som avgjør rekkefølgen.
Dommerne sitter i salen. Dommerne skal være uhildet, og skal ikke ha instruert/dirigert et deltagende korps de seneste 3 måneder før cupen.

7.De tre beste korpsene i hver klasse premieres, øvrige deltakere får diplom med spesifisert poengsum og plassering i sin klasse. Dommerne skriver korte kommentarer for hver komposisjon korpsene spiller. Disse sendes digitalt etter konkurransen.

8. Solistklassen bedømmes av dommerne uten angivelse av poengsum. Det kåres "En solistpris" blant korpsene. I solistklassen kan bare faste medlemmer av korpset delta. Det er derimot ikke noe til hinder for at korpset kan benytte forskjellige solister når korpset deltar i ordinær konkurranse. Det vil i slike tilfeller være korpsets prestasjon som vurderes av dommerne.

9. Korpsene kan kun stille med faste medlemmer av korpset. Hvis en musiker spiller og er medlem i flere korps oppfattes det som at musikeren er fast medlem av korpset, og kan følgelig også delta i de samme korpsene i cupen.


Velkommen til en trivelig dag på Otta!

Våre regler:

1. Konkurransen deles inn i Brass og Janitsjar hvis det er påmeldt minimum 4 korps i hver klasse.

2. Konkurransen er primært åpen for brass- og janitsjarkorps fra Innlandet. Korps fra andre deler av landet kan også melde seg på, men ved eventuelle kapasitetsproblemer har korps fra Innlandet fortrinnsrett til deltagelse.

3. Hvert korps får minimum 30 minutters oppvarming I tildelt oppvarmingsrom i forkant av konkurransespillingen. På scenen spilles kun valgt program.

4. Spilletid for hvert korps er inntil 20 minutter. Skulle det gå over tiden vil det gå ut over poengtildelingen i programvalget, 1 poeng trekkes for hvert påbegynte spilleminutt over tiden.

5. Det er krav om minst ett arrangement av norsk komponist. Skulle man overse dette vil det kunne følge til at korpset får 0 poeng for programvalg.
Programvalget vurderes av dommerne med maks 10 poeng. Poengene legges til poengene for utførelse og det er totalsummen som bestemmer rangeringen av korpsene.

6. Korpsene bedømmes av to dommere. De har 100 poeng hver til disposisjon. I tillegg har hver dommer 10 poeng for honorering av programvalg - programmets musikalske og underholdningsmessige sammensetning. Det er samlet poengsum som avgjør rekkefølgen. Ved lik poengsum er det poengsum for musikalsk utførelse som avgjør rekkefølgen.
Dommerne sitter i salen. Dommerne skal være uhildet, og skal ikke ha instruert/dirigert et deltagende korps de seneste 3 måneder før cupen.

7.De tre beste korpsene i hver klasse premieres, øvrige deltakere får diplom med spesifisert poengsum og plassering i sin klasse. Dommerne skriver korte kommentarer for hver komposisjon korpsene spiller. Disse sendes digitalt etter konkurransen.

8. Solistklassen bedømmes av dommerne uten angivelse av poengsum. Det kåres "En solistpris" blant korpsene. I solistklassen kan bare faste medlemmer av korpset delta. Det er derimot ikke noe til hinder for at korpset kan benytte forskjellige solister når korpset deltar i ordinær konkurranse. Det vil i slike tilfeller være korpsets prestasjon som vurderes av dommerne.

9. Korpsene kan kun stille med faste medlemmer av korpset. Hvis en musiker spiller og er medlem i flere korps oppfattes det som at musikeren er fast medlem av korpset, og kan følgelig også delta i de samme korpsene i cupen.


Velkommen til en trivelig dag på Otta!